Szukaj:


Sobota, 20 Stycznia 2018


-->


2017-04-11

Najnowsze badanie opinii konsumentów o handlu w niedziele

Rośnie liczba konsumentów przeciwnych wprowadzeniu ograniczeń handlu w niedziele.

Wyniki badań zrealizowanych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research pokazują, że na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniły się opinie Polaków na temat planowanych zmian w zasadach funkcjonowania handlu w niedziele. Obecnie ponad 50 proc. badanych jest przeciwnych wprowadzeniu ograniczeń, tymczasem w listopadzie 2016 roku postawę taką deklarowało 42 proc. osób. W tym samym czasie nie nastąpiły wyraźne zmiany w populacji osób, które są zwolennikami ograniczenia handlu w niedziele i święta (38 proc. kwiecień 2017 vs. 39 proc. listopad 2016). Badania pokazują równocześnie, że zdecydowanie zmniejszyła się liczba konsumentów, którzy w tej kwestii nie mają sprecyzowanej opinii (11 proc. kwiecień 2017 vs. 18 proc. listopad 2016).

Zestawienie wyników badań, dotyczących tego samego zagadnienia, ale zrealizowanych w odstępie kilku miesięcy, pozwala ocenić, na ile działania różnych grup wpływają na opinie społeczne. Przykład badań na temat planowanych zmian w przepisach, dotyczących zakazu handlu w niedziele doskonale to ilustruje. Widać z nich, że prawdopodobnie argumentacja środowisk przeciwnych zmianom skutecznie trafia do osób niezdecydowanych – mówi Piotr Zimolzak, Dyrektor ds. Badań i Analiz w SW Research. 

Emocje ponad ekonomią
Badanie miało odpowiedzieć również na pytanie, jakimi argumentami ankietowani uzasadniają swoje stanowisko. Okazało się, że w przypadku zwolenników zakazu ważniejsze niż ekonomia są względy emocjonalne, a sprzeciw jest uzasadniany dobrem osób pracujących w handlu. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich miesiącach istotnie wzrósł odsetek osób, w opinii których, na zmianach skorzystają właściciele małych rodzinnych sklepów (35 proc. kwiecień 2017 vs. 18,7 proc. listopad 2016). Nie zmieniła się natomiast istotnie argumentacja osób, które są przeciwnikami zmian. Nadal wśród najistotniejszych przeciwwskazań, znajdują się: prawo wyboru dni, w których konsumenci chcą robić zakupy (62 proc.) oraz obawa przed zwolnieniami osób zatrudnionymi w handlu (40 proc.). Jako trzeci argument ankietowani wskazywali na ewentualne straty, które w wyniku zmian poniesie gospodarka.

Odpowiedzi respondentów uczestniczących w badaniach pokazują, że opinie w większości sytuacji są wypadkową doświadczeń oraz emocji. Ankietowani, którzy są przeciwnikami zmian, zdecydowanie najbardziej obawiają się utraty swojej autonomii, której przejawem, w tym wypadku, jest możliwość decydowania o tym, w którym dniu robią zakupy. Natomiast argumenty ekonomiczne, choć bardzo istotne jak pokazało badanie, nadal mają mniejsze znaczenie – mówi Piotr Zimolzak. Tym jednak, na co warto zwrócić uwagę jest fakt, że badani, którzy są zwolennikami ograniczeń w handlu w niedziele i święta upatrują w nowych przepisach szansy na poprawę kondycji małych, rodzinnych sklepów. To jedna
z najistotniejszych zmian w odpowiedziach respondentów, która dowodzić może wzrostu świadomości społecznej
– komentuje Zimolzak.

Lista wyjątków
W trakcie dyskusji na temat zmian w zasadach funkcjonowania handlu w niedziele i święta, pojawiły się informacje o rodzajach placówek oraz formach działalności, które zakazem nie byłyby objęte. Niewątpliwie w tym przypadku najistotniejszym jest precyzyjne zdefiniowanie obszaru działalności podmiotów, które byłyby z zakazu wyłączone. Niemniej jednak warto w tym przypadku poznać również opinie konsumentów. Zrealizowane badanie pokazuje zaś, że w opinii badanych zakaz nie powinien obejmować: aptek, stacji benzynowych, małych sklepów osiedlowych, sklepów rodzinnych oraz sklepów internetowych.

•    Badanie pt. „Handel w niedziele” w dniach 31.03-01.04.2017 zrealizowała agencja SW RESEARCH, metodą wywiadów on-line (CAWI), na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 877 ankiet wśród osób, które ukończyły 18 lat. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW RESEARCH.
•    Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research jest liderem badań online w Polsce. Firma jest właścicielem jednego z największych paneli badawczych - swpanel.pl oraz serwisu Ankieteo.pl - narzędzia  umożliwiającego realizację badań typu: CAWI, CAPI, CATI, CASI i mystery shopper, które stwarza nowe możliwości zadawania pytań oraz szybkie uzyskiwanie wyników w modelu Mixed Mode. SW Research poza realizacją badań ilościowych i jakościowych, oferuje profesjonalne usługi analityczne i doradcze.

 -->
Przeboje FMCG 2017

NewsletterO portalu | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa serwisu created by Visualteam


artykuły spożywcze | branża fmcg | fmcg | franchising | gazeta fmcg | handel w polsce | poradnik handlowca
merchandising | sieci handlowe | sklepy spożywcze | wyposażenie sklepu